Mi írja elő a villamos biztonsági felülvizsgálatot?

A társasházak közös használatú helyiségeinek villamos biztonsági felülvizsgálatát a 40/2017. (XII. 4.) Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet 1. mellékletének (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) 1.13.2. e) pontja írja elő. A felülvizsgálat az MSZ HD 60364-6 és az MSZ 10900 szabványok szerint történik.

Kinek a feladata a felülvizsgálat megrendelése?

A felülvizsgálat megrendelése az 1.8. pont szerint az üzemeltető, tehát a tulajdonos kötelezettsége, kivéve, ha szerződésben e kötelezettséget más vállalta (például a közös képviselő).

Mi a célja a felülvizsgálatnak?

A hibás (elhasználódott, szakszerűtlenül szerelt, elavult, sérült) elektromos rendszer hibáinak műszeres és szemrevételezéses felderítése, kimutatása, jegyzőkönyvezése és minősítése. Így megelőzhetőek az áramütéses balesetek, továbbá az elektromos rendszer túlmelegedéséből adódó tűzesetek.

Mi történik, ha hibás a rendszer?

A minősítő iratban minden feltárt hiba szerepelni fog, melyek javításáról az üzemeltető (tulajdonos) vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Hogyha az elektromos rendszer állapota "NEM KIELÉGÍTŐ"...

... akkor a minősítő iratban szerepelni fog, hogy a "Veszélyes" és a "Potenciálisan veszélyes" hibák javításáról sürgősen intézkedni kell, a megadott (javasolt) határidőn belül.

A "További vizsgálatot igénylő"-ként feltüntetett észrevételek kivizsgálását javasoljuk késedelem nélkül.

A "Tökéletesítés javasolt" jelölésű észrevételek megfontolás tárgyát képezik.

Kisebb hibákat és hiányosságokat azonnal, a felmérés közben ki tudunk javítani, ha úgy kéred - egy törött burkolatú kapcsoló miatt nem feltétlenül szükséges "NEM KIELÉGÍTŐ" minősítést írni, ha azt egyszerűen és gyorsan javítani is lehet.

Milyen gyakran szükséges a felülvizsgálat?

A felülvizsgálatot legalább 6 évenként el kell végezni. Felülvizsgálat szükséges továbbá rendkívüli eseményt követően és átalakítás, javítás esetén az üzembe helyezés előtt.

Mikor nem szükséges a felülvizsgálat?

A felülvizsgálat elhagyható, ha rendelkezésre áll 6 évnél nem régebbi minősítő irat (és nem történt azóta az elektromos rendszeren átalakítás, javítás vagy rendkívüli esemény).

Mi a felülvizsgálat menete?

1: Időpontegyeztetés és megrendelés: Elérhetőségek
Műszeres mérés és szemrevételezés nélküli minősítésre nincs lehetőség!

2: A megbeszélt időpontban megjelenünk az ingatlanban, a felülvizsgálat általában néhány órát vesz igénybe. Fontos, hogy az összes kommunális helyiséghez hozzáférésre lesz szükségünk, ezért kérjük, még az érkezésünk előtt gondoskodj a szükséges kulcsok és kapukódok beszerzéséről. A felülvizsgálathoz szükség lesz az előző évek minősítő irataira és jegyzőkönyveire is!

3: A felülvizsgálat után néhány nappal (maximum 1 héten belül) jelentkezni fogunk az elkészült dokumentumokkal e-mailben és postai úton is, melyek között a felülvizsgálati díjat tartalmazó banki átutalásos számlát is meg fogod találni.

Mennyibe kerül a felülvizsgálat?

A felülvizsgálat egyedi árajánlat alapján készül!