Mi írja elő a villamos biztonsági felülvizsgálatot?

Az olyan ingatlanok villamos biztonsági felülvizsgálatát, melyben az ingatlan tulajdonosa él, a 40/2017. (XII. 4.) Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet 1. mellékletének (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) 1.6. d) ; 1.8. ; 1.13.2. g) pontjai írják elő. A felülvizsgálat az MSZ HD 60364-6 és az MSZ 10900 szabványok szerint történik.

Kinek a feladata a felülvizsgálat megrendelése?

A felülvizsgálat megrendelése az 1.8. pont szerint az üzemeltető, tehát a tulajdonos kötelezettsége, kivéve, ha szerződésben e kötelezettséget más vállalta.

Mi a célja a felülvizsgálatnak?

A hibás (elhasználódott, szakszerűtlenül szerelt, elavult, sérült) elektromos rendszer hibáinak műszeres és szemrevételezéses felderítése, kimutatása, jegyzőkönyvezése és minősítése. Így megelőzhetőek az áramütéses balesetek, továbbá az elektromos rendszer túlmelegedéséből adódó tűzesetek.

Mi történik, ha hibás a rendszer?

A minősítő iratban minden feltárt hiba szerepelni fog, melyek javításáról az üzemeltető (tulajdonos) vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Hogyha az elektromos rendszer állapota "NEM KIELÉGÍTŐ"...

... akkor a minősítő iratban szerepelni fog, hogy a "Veszélyes" és a "Potenciálisan veszélyes" hibák javításáról sürgősen intézkedni kell, a megadott (javasolt) határidőn belül.

A "További vizsgálatot igénylő"-ként feltüntetett észrevételek kivizsgálását javasoljuk késedelem nélkül.

A "Tökéletesítés javasolt" jelölésű észrevételek megfontolás tárgyát képezik.

Kisebb hibákat és hiányosságokat azonnal, a felmérés közben ki tudunk javítani, ha úgy kéred - egy törött burkolatú kapcsoló miatt nem feltétlenül szükséges "NEM KIELÉGÍTŐ" minősítést írni, ha azt egyszerűen és gyorsan javítani is lehet.

Milyen gyakran szükséges a felülvizsgálat?

A felülvizsgálatot legalább 6 évenként el kell végezni. Felülvizsgálat szükséges továbbá rendkívüli eseményt követően és átalakítás, javítás esetén az üzembe helyezés előtt.

Mikor nem szükséges a felülvizsgálat?

A 40/2017. NGM rendelet VMBSz mellékletének 1.13.3. pontja szerint lakóingatlanban lévő nem bérbeadott lakások esetében a felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
- a) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
- b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

Ezek a feltételek a régebbi ingatlanokban együttesen nagyon ritkán teljesülnek. Ha nem vagy biztos benne, hogy nálad teljesül-e a két feltétel, akkor küldj néhány fényképet a villanyórádról és a lakáselosztódról, melyeken minden jól látható: Elérhetőségek

Felülvizsgálatra a fentiektől függetlenül szükség van, hogyha történt az elektromos rendszeren átalakítás, javítás vagy rendkívüli esemény!

Mi a felülvizsgálat menete?

1: Időpontegyeztetés: Elérhetőségek
M
űszeres mérés és szemrevételezés nélküli minősítésre nincs lehetőség!

2: A megbeszélt időpontban találkozó az ingatlanban, a megrendelőlap kitöltése. Az ezt követő felülvizsgálat általában néhány órát vesz igénybe. Fontos, hogy az összes dugaljhoz (konnektor) hozzáférés szükséges, ezért azokból minden fogyasztót ki kell húzni, és az eléjük tolt bútorokat odébb kell tenni. Kérjük, még az érkezésünk előtt tedd szabaddá a hozzáférést a dugaljakhoz, lámpatestekhez, kapcsolókhoz és a lakáselosztó(k)hoz. A felülvizsgálathoz szükség lesz a szabad bejárásra az ingatlan teljes területén, pincétől a kerten át a padlásig!

3: A felülvizsgálat napján a felülvizsgálati díjról szóló számlát e-mailben megkapod, melyet banki átutalással tudsz kiegyenlíteni (vagy a helyszínen készpénzben, a felülvizsgálat befejezésekor).

4: A számla kiegyenlítése után 1-2 nappal, sürgős esetben akár még aznap e-mailben és személyesen (vagy postai úton) is megkapod a minősítő iratot, a mérési jegyzőkönyvet, a számlát, és az esetleges további mellékleteket.

Mennyibe kerül a felülvizsgálat?

A felülvizsgálat egyedi árajánlat alapján készül!