Mi írja elő a villamos biztonsági felülvizsgálatot?

Minden munkahelynek minősülő ingatlan helyiségeinek villamos biztonsági felülvizsgálatát a 10/2016. (IV. 5.) Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet 19. § (6) c) és (7) pontjai, továbbá a 40/2017. (XII. 4.) Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet 1. mellékletének (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) 1.6. e) ; 1.13.2. f) pontjai írják elő. A felülvizsgálat az MSZ HD 60364-6 és az MSZ 10900 szabványok szerint történik.

Kinek a feladata a felülvizsgálat megrendelése?

A felülvizsgálat megrendelése a 40/2017. NGM rendelet VMBSz melléklet 1.8. pontja szerint az üzemeltető kötelezettsége, kivéve, ha szerződésben e kötelezettséget más vállalta.

Mi a célja a felülvizsgálatnak?

A hibás (elhasználódott, szakszerűtlenül szerelt, elavult, sérült) elektromos rendszer hibáinak műszeres és szemrevételezéses felderítése, kimutatása, jegyzőkönyvezése és minősítése. Így megelőzhetőek az áramütéses balesetek, továbbá az elektromos rendszer túlmelegedéséből adódó tűzesetek.

Mi történik, ha hibás a rendszer?

A minősítő iratban minden feltárt hiba szerepelni fog, melyek javításáról az üzemeltető vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Hogyha az elektromos rendszer állapota "NEM KIELÉGÍTŐ"...

... akkor a minősítő iratban szerepelni fog, hogy a "Veszélyes" és a "Potenciálisan veszélyes" hibák javításáról sürgősen intézkedni kell, a megadott (javasolt) határidőn belül.

A "További vizsgálatot igénylő"-ként feltüntetett észrevételek kivizsgálását javasoljuk késedelem nélkül.

A "Tökéletesítés javasolt" jelölésű észrevételek megfontolás tárgyát képezik.

Kisebb hibákat és hiányosságokat azonnal, a felmérés közben ki tudunk javítani, ha úgy kéred - egy törött burkolatú kapcsoló miatt nem feltétlenül szükséges "NEM KIELÉGÍTŐ" minősítést írni, ha azt egyszerűen és gyorsan javítani is lehet.

Milyen gyakran szükséges a felülvizsgálat?

A munkahelynek minősülő ingatlanokban 3 évenként írják elő a rendeletek villamos biztonsági felülvizsgálatot. Felülvizsgálat szükséges ezen kívül rendkívüli eseményt követően és átalakítás, javítás esetén az üzembe helyezés előtt.

Mikor nem szükséges a felülvizsgálat?

A munkahelyeken a felülvizsgálat elhagyható, ha rendelkezésre áll 3 évnél nem régebbi minősítő irat (és nem történt azóta az elektromos rendszeren átalakítás, javítás vagy rendkívüli esemény).

Mi a felülvizsgálat menete?

1: Időpontegyeztetés: Elérhetőségek
Mérés és szemrevételezés nélküli minősítésre nincs lehetőség!

2: A megbeszélt időpontban találkozó az ingatlanban, a megrendelőlap kitöltése. Az ezt követő felülvizsgálat általában néhány órát vesz igénybe. Fontos, hogy az összes dugaljhoz (konnektor) hozzáférés szükséges, ezért azokból minden fogyasztót ki kell húzni, és az eléjük tolt bútorokat odébb kell tenni. Kérjük, még az érkezésünk előtt tedd szabaddá a hozzáférést a dugaljakhoz, lámpatestekhez, kapcsolókhoz és az elosztószekrény(ek)hez. A felülvizsgálathoz szükség lesz a szabad bejárásra az ingatlan teljes területén! Felülvizsgálat közben előfordulhat néhány rövidebb áramszünet is, melyről természetesen időben tájékoztatást kapnak a helyszínen tartózkodók.

3: A felülvizsgálat napján a felülvizsgálati díjról szóló számlát e-mailben megkapod, melyet banki átutalással tudsz kiegyenlíteni (vagy a helyszínen készpénzben, a felülvizsgálat befejezésekor).

4: A számla kiegyenlítése után néhány nappal (maximum 1 héten belül) e-mailben és postai úton is megkapod a minősítő iratot, a mérési jegyzőkönyvet, a számlát nyomtatva, és az esetleges további mellékleteket.

Mennyibe kerül a felülvizsgálat?

A felülvizsgálat egyedi árajánlat alapján készül!